RAMAZANDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER - RAMAZANDA HANGİ GÜN HANGİ İBADET YAPILIR 2014

On bir ayın sultanı olan Ramazan Ayının gelmesi ile oruç tutacakları ve ibadet etmek isteyenleri sevinç ve telaş şimdiden sarmaya başladı. Ramazan ayı boyunca oruç tutmak isteyenler ve ibadet etmek isteyenler heyecanla o günü beklerken herkesi ramazan heyecanı sarmıştır.

Otuz gün boyunca oruç tutarak geçireceğimiz ay olan Ramazan ayının ilk günü 28 Haziranda başlamaktadır. 28 Haziran da başlayan Ramazan ayı yani 2014 yılının ilk orucu o gün başlıyor bol dualı ve ibadetli geçirdiğimiz mübarek Ramazan ayını 27 Temmuzda bitiriyoruz.

Ramazan ayında oruç tutmanın yanı sıra, Ramazan ayı boyunca gün gün yapılması gereken ibadetler ve edilmesi gereken dualar vardır. Ramazan ayının ilk günü ve gün gün yapılan ibadetler ve edilecek dualar hakkında bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz.


Sizlere bu yazımızda Ramazan ayı boyunca hangi gece hangi ibadet yapılır bunlar hakkında bilgiler vermeye çalışacağız.Otuz Ramazan Namazı Nedir?

Bu Ramazan ayının her gecesinde kılınan namazdır. Zuhru'l- Abidin'de bildirilmiştir ki, Ebu Hureyre rivayet eder; Peygamberimiz s.a.v şöyle buyurmuştur:

Bir kimse Ramazan ayında her gece namaz kılsa, bu iki rekat namazın her rekatındabir fatiha ve üç ihlas okursa, Hak Teala onun her rekatına karşılık yüzbin melek gönderir. O kimsenin yazılmış günahlarını mahv edip yerine haseneler yazmak ve
cennette derecelerini yüceltmek için. Aynı zamanda o kişiye 70 köle azad eylemiş sevabı yazılır.


İşte Ramazan ayında yapılması ibadetler...

RAMAZANIN BİRİNCİ GECESİ

İbn-i Abbas (r.a) rivayet eder ki, Hz. Rasulüllah efendimiz buyurmuşlar ki:

-Ramazan ayının ilk gecesinde bir kimse iki rekat namaz kılsa, her rekatında Kadir suresini okursa Hak Teala o kimseye üç iyilik verir.

1. Bu ay içindeki orucu ve namazı ona kolaylaştırır.
2. Bu ay orucunu ve namazını kabul eder.
3. Gelecek yıla dek fakirlikten emin kılar.


RAMAZAN AYININ HANGİ GÜNÜ HANGİ DUA OKUNUR>>>


RAMAZANIN İKİNCİ GECESİ

İbn-i Ömer (r.a) rivayet ediyor:

Bu gece bir kimse bir Fatiha ve dört kere Felak, Nas okumak suretiyle iki rekat namaz kılsa o yıl içinde ettiği muameleden ziyan görmez, imansız kalmak tehlikesinden emin olur, ahirette iki iyilik bulur:

1. Cehennemden kurtulur.
2. Cennette felah bulur.

RAMAZANIN ÜÇÜNCÜ GECESİ

Rivayetçiler Ömer ve Said (r.a): Bu gece, gecenin sonunda bir Fatiha, beş Kevser ve beş İhlas sureleri ile iki rekat namaz kılan kişi ahirette Ebu Bekir (r.a)'ın elinden bir kase şarab içer ki asla susuzluk görmez.

RAMAZANIN DÖRDÜNCÜ GECESİ

Ebu'd Derda (r.a) : "Bu gece bir fatiha ve dört kere "Asr" suresini okuyarak altı rekat namaz kılan kişi beş türlü iyilik bulur.

1. Müslüman olarak dirilir.
2. Kabir sualine ihlas suresi okur gibi cevap verir. 
3. Müslüman olarak ölür
4. Yüzü ayın ondördü gibi olur.
5. Sırat köprüsünü yıldırım gibi geçer. Ebu Bekir (r.a) cennetle müjdeler.

RAMAZANIN BEŞİNCİ GECESİ

Rivayetçisi İbn-i Abbas'tır.: "Bu gece 4 rekat namaz kılan kişi, birinci rekatta 1 Fatiha ve Tekasür, ikinci rekatta 1 Fatiha ve 1 Asr, üçüncü rekatta 1 Fatiha ve 1 Maun, dördüncü rekatta 1 fatiha ve 3 İhlas okursa, o kimse kabir azabı görmez. Hak Teala onun defterinden günahını kazır, yerine ulu itaatler yazar.

RAMAZANIN ALTINCI GECESİ

İbn-i Mesut rivayet eder: "Bir kimse 1 Fatiha ve ayetel kürsi ile bir de "şehidellahu ennehu" ayet-i kerimesini hesapsız okuyarak iki rekat namaz kılsa, Hak Teala Hz. o kuluna:

- Ey kulum, bu namaz ile bütün günahlarını bağışladım. Artık bunun gibi güzel amellere başla, er gibi ol. Güzel işlerden yüz çevirme."


RAMAZANIN YEDİNCİ GECESİ

Ebu Hureyre (r.a) rivayet eder: "Bir kimse gecenin yarısında 4 rekat namaz kılsa her rekatında 1 fatiha, 10 ihlas, 10 felak, Nas okursa, Hak Teala meleklere:

"Görün bu kulumu ki tatlı uykusunu terk edip benim rızamı ister. O halde siz şahidim olun ki ben bu kulumun günahlarını bağışlayıp cennete girmesini emrederim."


RAMAZANIN SEKİZİNCİ GECESİ

Hz. Ali (r.a) rivayet eder: "Bu gece 1 Fatiha, 1 İhlas ve birer felak, nas okuyarak iki rekat namaz kılan kimseye 7 cehennemin kapısı kapanır. 3 cennetin kapısı açılır."


RAMAZANIN DOKUZUNCU GECESİ

İbn-i Mesud (r.a) rivayet eder: "Bu gece 1 Fatiha, 10 İhlas ve beşer tane Felak, Nas ile bir kimse 12 rekat namaz kılsa 10 türlü haceti kabul olunur ve kıyamette yüzü ayın ondördü hali gibi nurlanır.


RAMAZANIN ONUNCU GECESİ

Ebu Hureyre (r.a) rivayet eder:

"Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılsa 1. rekatta 1 fatiha, Ayete'l Kürsi, Şehidellahü, ve Duha'yı birer kere okursa, 2. rekatta 1 Fatiha, 1 Eğla suresi ve Ğaşiye suresini, 3. rekatta 1 Fatiha ve Duha yı, 4. rekatta 1 Fatiha ve 1 İnşirah surelerini okursa Hak Teala o kulun namazını kabul eder ve ölüm meleğine emir verir:

- "Ben bu kulumu benim şiddetimden ve kabir azabından emin kıldım."

Bu gece bir kimse dört rekat namaz kılsa 1 . rekatte 1 Fatiha Ayete'l-Kürsi,Şehilellahü, ve Vezzuhayı birer kere okursa 2 . rekatte 1 Fatiha 1 Eğla suresi ve Ğaşiye suresini, 3 rekatte 1 Fatiha ve Vezzuhayı, 4. rekatte 1 Fatiha ve 1 Elem neşrahleke'yi okursa Hak Teala o kulun namazını kabul eder e ölüm meleğine emir verir :

'' - Ben bu kulumu kabir azbından ve benim şiddettimden emin kıldım''


RAMAZANIN ONBİRİNCİ GECESİ

Ebu Hüreyre(r.a) rivayet eder :

''Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa,her rekatta 1 Fatiha,10 Ayetelkürsü ,10 İnna a'teyna, 10 İhlas okursa , kıyamet gününde kendisine bütün peygamberlerin sevabı kadar sevap verilir.Aynı zamanda kıldığı bu namaz 50 yıllık geçmiş günahlarına kefaret olur ''


RAMAZANIN ONİKİNCİ GECESİ

Şuraka rivayet eder :

''Bu gece 10 rekat namaz kılan bir kimse muhakkak günah derdine karşı dermanı tam olarak bulmuştur''


RAMAZANIN ONÜÇÜNCÜ GECESİ

Hz. Aişe rivayet eder :

Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 30 Nas, Felak okuyarak 6 rekat namaz kılarsa, Hak Teala onun denizlerin köpüğü kadar günahları çok olsa dahi bağışlar.


RAMAZANIN ONDÖRDÜNCÜ GECESİ

Hz. Osman rivayet eder :

''Bir kimse gece 1 fatiha ve 50 İhlas ile 4 rekat namaz kılsa rızkı ve bereketi fazla olur.Aynı zamanda o yıl içindeki bütün muratları hasıl olur.


RAMAZANIN ONBEŞİNCİ GECESİ

İbn-i Mesut rivayet eder :

'' Bir kimse bu gece 1 Fatiha 10 İhlas ile 6 rekat namaz kılsa , Hak Teala o kulunu Cehennemden azad ettiği gibi ona Tevratı,İncili ve İbrahim (a.s)'a inen sahifeleri okumuş kadar sevap yazar.Ayrıca on yıl aralıksız ve kafirlerle savaştan hiç dönmeden gaza etmiş gibi sevap verir.Aynı zamanda yüz kere hac etmiş sevabını verir.

RAMAZANIN ONALTINCI GECESİ

Rasulüllah (s.a.v.) buyurmuştur ki :

'' Bu gece seher vaktinde bir kimse 1 Fatiha ve '' Kulillahümme...'' okuyarak iki rekat namaz kılsa, Hak Teala onun yüz hacetini verir.Bunların 10 ' u dünyada 90 'ı ahirettedir.


RAMAZANIN ONYEDİNCİ GECESİ

İbn-i Abbas rivayet eder :

'' Bu gece bir kimse ilk rekatında 1 Fatiha ve ''inna a'teyna 2. rekatında 1 Fatiha ve 10 İhlas okursa ,Allah o kimseyi müslümanlık üzerine diriltir.Ve müslüman olarak ruhunu alır.Ayrıca Azrail (a.s) son nefesinde ona kevser şarabı içirir.Kıyamete açlık ve susuzluk görmez.


RAMAZANIN ONSEKİZİNCİ GECESİ

Hz. İbn-i Ömer (r.a) rivayet eder :

''Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa,her rekatında 1 Fatiha ,3 İhlas ,3 Felak,3 Nas okursa o kimse anasından doğmuş gibi günahlarından çıkar.Azrail (a.s) ona geldiği vakit cenneti müjdeler.


RAMAZANIN ONDOKUZUNCU GECESİ

Abdullah İbn-i Evta rivayet eder : Bir kimse bu gece 4 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha 7 İzazülzileti okursa o kimse kıyamet korkularından emin olur ve bütün günahlarından arınır.Bütün kötülükleri iyiliğe dönüşür.


RAMAZANIN YİRMİNCİ GECESİ

Yine Abdullah İbn-i Evta rivayet eder :

'' Bir kimse bu gece 6 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile Vedduha okursa, o kimsenin kabri nurlu olur ve hesabı kolay olur.


RAMAZANIN YİRMİ BİRİNCİ GECESİ

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

''Bir kimse bu gece 2 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha,5 Felak, Nas okursa, o kişiye gelecek yıla kadar nazar değmez ve rızkı bereketli olur.O yıl içinde ölecek olsa şehit olur.


RAMAZANIN YİRMİ İKİNCİ GECESİ

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

Bu gece yarısı 2 rekat namaz kılsa her rekatında 1 Fatiha ile5 Vedduha okursa ; o kimsenin yüzü kıyamette güneşten daha nurlu olur.Onun yüzünün nuru ile sırat köprüsünden ev halkından 70 kişi rahatça geçer.


RAMAZANIN YİRMİ ÜÇÜNCÜ GECESİ

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

''Bir kimse bu gece yarısında 4 rekat namaz kılsa, her rekatında 1 Fatiha ve Elem neşrah okursa o kimse 40 Peygamber sevabı bulur.''


RAMAZANIN YİRMİ DÖRDÜNCÜ GECESİ

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

''Bir kimse 1 Ftaiha ve 1 Elkari'a ile 2 rekat namaz kılsa ona şöyle nida olnur.-Korkma !Sen semin olanlardansın.''


RAMAZANIN YİRMİ BEŞİNCİ GECESİ

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

22Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa , her rekatında 1 Fatiha, 1 Elemtere 1'de Li ilafi (kureyş) okursa , o kimse kıyamet günü şefaat etse der olunmaz.Ayrıca suya kanmış ve karnını tok tutmuş olur.''


RAMAZANIN YİRMİ ALTINCI GECESİ

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

''Bu gece bir kimse 2 rekat namaz kılsa,her rekatınde 1 Fatiha,1 Ayate'l-Kürsi ve 3 İhlas okursa , kıyamet günü o kimseye öyle bir tac giydirirler ki ,bütün mahlukatların sayısınca dil olsa onu tasvir edemezler.


RAMAZANIN YİRMİ YEDİNCİ GECESİ

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

''Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 7 İnna enzelna ile 2 rekat namaz kılsa, o kişinin sevabı kedre yetenlerin sevabından eksik olmaz.''


RAMAZANIN YİRMİ SEKİZİNCİ GECESİ

Peygamberimiz s.a.v buyuruyor:

''Bu gece bir kimse 1 Fatiha ve 3 İhlas ile 2 rekat namaz kılsa anasından doğduğu gibi günahlardan çıkar.Ve kıyamette hesaptan kurtulur.


RAMAZANIN YİRMİ DOKUZUNCU GECESİ

''Bir kimse 1 Fatiha ve 7 İhlas ve 1 felak ile 2 rekat namaz kılsa,Hak Teala o kimseye nida eder :

- Ey kulum !Sana müjdelerim ki namazını ve orucunu kabul ettim,günahlarını bağışlayıp cenneti vacip kıldım.''


RAMAZANIN OTUZUNCU GECESİ

Nebilerin Sultanı ,Esfiyaların burhanı Efendimiz s.a.v buyurmuşturlarki ;bu gece bir kimse 1 Fatiha 10 İhlas , 10 Felak , Nas ile 2 rekat namaz kılarsa o kimsenin 3 türlü haceti kabul olunur.

1 . Taatleri kabul olur.
2 . Dünyadan iman ile göçer.
3 . Kitabı sağ yanından verilir.
RAMAZANDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER - RAMAZANDA HANGİ GÜN HANGİ İBADET YAPILIR 2014 RAMAZANDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELER - RAMAZANDA HANGİ GÜN HANGİ İBADET YAPILIR 2014 Reviewed by Metin Bedir on 13:51:00 Rating: 5

1 yorum:

  1. güncel, ramazan ayında yapılması gereken ibadetler nelerdir 2014, ramazan ayının hangi günü hangi ibadet yapılır, otuz ramazan namazı nedir 2014, ramazan ayı boyunca yapılan ibadetler, gün gün ramazan ibadetleri nelerdir, ramazanın birinci günü yapılan ibadetler nelerdir, ramazanın onuncu gününde yapılan ibadetler nelerdir, ibadet etmek, ramazanda ibadet geceleri nelerdir, ramazanda otuz gün ramazan namazı nedir, ramazan boyunca hangi ibadetler yapılmalı, ramazan ibadetleri hakkında bilgi, ramazanda hangi dualar edilir, ramazanda edilen dualar, ramazan ayının hangi gününde hangi dua okunur ve hangi ibadet yapılır, ramazanda ibadet ve günleri neler 2014

    YanıtlaSil

Yorum Kuralları

1. Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.

2. Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.