Turkcell Paketsiz Proxy Tarayıp Otomatik Config Yapma

Bu kod İnternet Paketi ve Yöntem (wpn, simple v.b.) olmadan proxyleri tarayıp her proxy için otomatik ".ovpn" dosyası yapar. Geriye sadece openvpn ile import etmek kalır.


Kullanımı;
1- Gecemor Qpython bunu indirip içerisindeki klasörleri olduğu gibi "/sdcard" dizinine atacaksınız. Çünkü kod çalışan proxyleri ovpn dosyası yaparak "/sdcard/pia" dizinine ya da "/sdcard/zpn" dizinine kaydedecek. Bu yüzden yolun bu olmasına dikkat edin, eğer farklı bir konuma kaydedilmesini istiyorsanız kod içinden dosya yolunu ona göre düzenleyebilirsiniz.

2- PİA kullanacaksanız "/sdcard/pia" klasörü içerisinde user.txt dosyasına alt alta kullanıcı adı ve şifrenizi yazacaksınız
bu şekilde
PHP Kod:

kullanıcı adınız

şifreniz 
3- ZPN kullanacaksanız "/sdcard/pia" klasörü içerisinde sifre.txt dosyasına alt alta kullanıcı adı ve şifrenizi yazacaksınız
bu şekilde
PHP Kod:

kullanıcı adınız

şifreniz 

diğer sertifika dosyalarına dokunmayın.
Sonrasında ise kod zaten sizi yönlendirecek, configler taranan proxylerin adlarını alacaktır ve aynı zamanda "/sdcard/proxylist.txt" dosyasına da çalışan proxyler kaydedilecektir. Her ne kadar karışık gibi görünse de kullanım fevkalade kolaydır. Ayrıca webproxy ile sayfa kaynağını okutmada bana yardım eden @iskeletor 'a ve denemelerde yardımcı olan @deputydawg 'a teşekkürler.

Uygulamadan Resimler;
PHP Kod:
#-*-coding:utf8;-*-
#qpy:2
#qpy:console
import threading
import time
re
import androidhelper
import urllib2
print "\033[94m   'QPYTHON.NET' Proxy Tarama\x1b[m"d=androidhelper.Android()islem=["SSLProxies.org","GatherProxy.com","ProxyNova.com","Pano Tarama"]########## PROXY TARAMA FONKSIYONLARI ############zaman=time.ctime()tbl = []                                                                                ValidIPRegex '(\d+\.\d+\.\d+\.\d+).*?(\d{2,5})'                                        tekrarsayisi 1                                                                   
maxthreads 
30                                                                   
LOADURL 
'http://plai.de'                                                                time_out 3                                                                       
network 
True                                                                       
                                                                                   
def wtf
(yaz):
    
yaz2=yaz.replace(":"," ")
    
dosya=open("/sdcard/proxylist.txt""ab")
    
dosya.write(yaz+"\n")
    
dosya.close()
    if 
wpn[w] == wpn[0]:
        
dosya2=open("/sdcard/pia/"+str(yaz2)+".ovpn" ,"w")
        
dosya2.write("client\n"
                    "dev tun\n"
                    "proto tcp\n"
                    "http-proxy-option CUSTOM-HEADER host m.turk"
+"cell.com.tr\n"
                    "http-proxy "
+yaz2+"\n"+
                    
"remote "+server[rr]+".privateinternetaccess.com 443\n"
                    "resolv-retry infinite\n"
                    "nobind\npersist-key\npersist-tun\nca ca.crt\ntls-client\nremote-cert-tls server\n"
                    "auth-user-pass user.txt\ncomp-lzo\nverb 1\nreneg-sec 0\ncrl-verify crl.pem\n" 
)
        
dosya2.close()
    else:
        
e=open("/sdcard/zpn/sifre.txt").readline()
        
e2=e.replace(' ','')
        
s1="setenv IV_GUI_VER \"de.blinkt.openvpn 0.6.17\"\n"
        
s2="machine-readable-output\n"
        
s3="client\n"
        
s4="verb 4\n"
        
s5="connect-retry-max 5\n"
        
s6="connect-retry 5\n"
        
s7="resolv-retry 60\n"
        
s8="dev tun\n"
        
s9="http-proxy-option CUSTOM-HEADER host:m.turk"+"cell.com.tr\n"
        
s10="http-proxy "+yaz2+"\n"
        
s11="remote "
        
ss=e2+".zpn.im 443 tcp-client\n"
        
s12="auth-user-pass sifre.txt\n"
        
s13="ca ca.crt\n"
        
s14="cert client.crt\n"
        
s15="key client.key\n"
        
sss=ss.replace("\n","",1)
        
dosya2=open("/sdcard/zpn/"+str(yaz2)+".ovpn" ,"w")
        
dosya2.write(s1+s2+s3+s4+s5+s6+s7+s8+s9+s10+s11+sss+s12+s13+s14+s15)
        
dosya2.close()def is_OK(ip):                                                                       
    global 
network                                                                   
    
try:                                                                           
        
proxy_handler urllib2.ProxyHandler({'http'ip})                           
        
opener urllib2.build_opener(proxy_handler)                               
        
urllib2.install_opener(opener)                                               
        
req urllib2.Request(LOADURL)
        
req.add_header("Host","m.turk"+"cell.com.tr")
        
time.time()                                                               
        
res urllib2.urlopen(reqtimeout=time_out)                               
        
t2 time.time() - t                                                       
        
if res.read() == 'NOthing\n':                                               
            print 
ip'çalışıyor't2'saniye'                                       
            
wtf(ip)                                                                   
        else:                                                                       
            print 
ip'proxy gereken cevabı yollamadı, atlanıyor.'                   
        
network True                                                               
    except Exception 
as e:                                                           
        if 
str(e) == '<urlopen error [Errno 101] Network is unreachable>':           
            print 
'Ağ hatası, 1 saniye sonra tekrar denenecek'                       
            
network False                                                           
            time
.sleep(1)                                                           
            
is_OK(ip)                                                               
        else:                                                                       
            
network True                                                           
                                                                                   
def baslat
():                                                                       
    
sayac 0                                                                       
    
while sayac tekrarsayisi:                                                       
        print 
"\033[94m"+str(sayac 1) + '. Tarama başlatıldı\x1b[m'                               
        
for x in tbl:                                                               
            while 
not network:                                                       
                
time.sleep(1)                                                       
            while 
threading.activeCount() >= maxthreads:                           
                
time.sleep(0.1)                                                       
            
threading.Thread(target=is_OK,args=(x,)).start()                       
        
sayac sayac 1                                                                                                                                                         ##########################################################################################def webproxy(url):
    
a=urllib2.Request("http://m.turk"+"cell.com.tr/surf/printer.php?u="+urllib2.quote(url)+"&b=20")
    
a.set_proxy("webproxy.at:80","http")
    
a.add_header("Host","m.turk"+"cell.com.tr")
    
a.add_header("Referer","http://m.turk"+"cell.com.tr/surf/")
    return 
urllib2.urlopen(a).read()def ssl():
    try:
        print 
"\033[92mTarama yapılacak...\x1b[m"
        
urllib2.install_opener(urllib2.build_opener(urllib2.ProxyHandler({})))
        
oku webproxy("http://www.sslproxies.org/")
        
clp oku.replace(' '':')
        
clp2 re.findall(ValidIPRegexclp)
        for 
x in clp2:
            
x[0] + ':' x[1]
            if 
not a in tbl:
                
tbl.append(a)
        
baslat()
        
time.sleep(4)
        
d.makeToast("Proxyler, /sdcard/proxylist.txt dosyasına kaydedildi.")
    
except:
        print 
"\ninternet baglantisi yok!\n"
        
d.makeToast("internet bağlantısı yok")def gather():
    
def tara():
        
gport = ["3128","8080","80"]
        
d.dialogCreateAlert("port seçin")
        
d.dialogSetMultiChoiceItems(gport)
        
d.dialogSetPositiveButtonText("Tamam")
        
d.dialogShow()
        
d.dialogGetResponse().result
        rp 
d.dialogGetSelectedItems().result
        
if rp == []:
            
d.makeToast("En az bir port seçmelisiniz!")
            
tara()
        else:
            try:
                
urllib2.install_opener(urllib2.build_opener(urllib2.ProxyHandler({})))
                
oku webproxy("http://gatherproxy.com/proxylist/country/?c="+country[rc])
                
clp oku.replace(' '':')
                
clp2 re.findall(ValidIPRegexclp)
                for 
x in clp2:
                    for 
i in rp:
                        
x[0] + ':' gport[i]
                        if 
not a in tbl:
                            
tbl.append(a)
                
baslat()
                
time.sleep(4)
                
d.makeToast("Proxyler, /sdcard/proxylist.txt dosyasına kaydedildi.")
            
except:
                print 
"\nbağlantı yok."
                
d.makeToast("internet yok.")
       
    
country = ["Turkey","Germany","France","Netherlands"]   
    
d.dialogCreateAlert("ülke seçin")
    
d.dialogSetSingleChoiceItems(country)
    
d.dialogSetPositiveButtonText("Tamam")
    
d.dialogShow()
    
d.dialogGetResponse().result
    rc 
d.dialogGetSelectedItems().result[0]
    print 
"\033[92m"+country[rc]+" seçildi.\x1b[m"
    
dosya=open("/sdcard/proxylist.txt","ab")
    
dosya.write("-"+country[rc]+"-"+"\n")
    
dosya.close()
    
tara()
        
def pnova():
    
def tara():
        
gport = ["3128","8080","80"]
        
d.dialogCreateAlert("port seçin")
        
d.dialogSetMultiChoiceItems(gport)
        
d.dialogSetPositiveButtonText("Tamam")
        
d.dialogShow()
        
d.dialogGetResponse().result
        rp 
d.dialogGetSelectedItems().result
        
if rp == []:
            
d.makeToast("En az bir port seçmelisiniz!")
            
tara()
        else:
            try:
                
urllib2.install_opener(urllib2.build_opener(urllib2.ProxyHandler({})))
                
oku webproxy("http://www.proxynova.com/proxy-server-list/country-"+country[rc])
                
clp re.findall('>(\d+\.\d+\.\d+\.\d+)<'oku)
                for 
x in clp:
                    for 
i in rp:
                        
':' gport[i]
                        if 
not a in tbl:
                            
tbl.append(a)
                
baslat()
                
time.sleep(4)
                
d.makeToast("Proxyler, /sdcard/proxylist.txt dosyasına kaydedildi.")
            
except:
                print 
"\nbağlantı yok."
                
d.makeToast("internet yok.")
           
    
ulke = ["Turkey","Germany","France","Netherlands"]
    
country = ["tr","de","fr","nl"]   
    
d.dialogCreateAlert("ülke seçin")
    
d.dialogSetSingleChoiceItems(ulke)
    
d.dialogSetPositiveButtonText("Tamam")
    
d.dialogShow()
    
d.dialogGetResponse().result
    rc 
d.dialogGetSelectedItems().result[0]
    print 
"\033[92m"+ulke[rc]+" seçildi.\x1b[m"
    
dosya=open("/sdcard/proxylist.txt","ab")
    
dosya.write("-"+ulke[rc]+"-"+"\n")
    
dosya.close()
    
tara()def manuel():
    
dosya=open("/sdcard/proxylist.txt","ab")
    
dosya.write("-Pano-\n")
    
dosya.close()
    try:
        print 
"\033[92mPanoya için tarama yapılacak...\x1b[m"
        
d.getClipboard().result
        ara 
re.findall(ValidIPRegexp)
        for 
i in ara:
            
i[0]+':'+i[1]
            if 
not a in tbl:
                
tbl.append(a)
        
baslat()
        
time.sleep(4)
        
d.makeToast("Proxyler, /sdcard/proxylist.txt dosyasına kaydedildi.")
    
except:
        print 
"\nbağlantı yok."
        
d.makeToast("internet yok.")wpn = ["pia","zpn"]   
        
d.dialogCreateAlert("wpn seçin")d.dialogSetSingleChoiceItems(wpn)d.dialogSetPositiveButtonText("Tamam")    d.dialogShow()d.dialogGetResponse().result
d.dialogGetSelectedItems().result[0]server=["turkey","france","germany","nl","uk-london"]d.dialogCreateAlert("Server seçin")d.dialogSetSingleChoiceItems(server)d.dialogSetPositiveButtonText("Tamam")    d.dialogShow()d.dialogGetResponse().result
rr 
d.dialogGetSelectedItems().result[0]

        
d.dialogCreateAlert("Tarama işlemi seçin")d.dialogSetSingleChoiceItems(islem)d.dialogSetPositiveButtonText("Tamam")d.dialogShow()d.dialogGetResponse().result
d.dialogGetSelectedItems().result[0]
print 
islem[r]dosya=open("/sdcard/proxylist.txt","ab")dosya.write("\n#######"+zaman+"#######\n"+islem[r]+"\n")dosya.close()

if 
islem[r] == islem[0]:
    
ssl()
if 
islem[r] == islem[1]:
    
gather()
if 
islem[r] == islem[2]:
    
pnova()
if 
islem[r] == islem[3]:
    
manuel() 

Turkcell qpython uygulaması ile hazır openvpn config yapımı kodları,qpython hazır proxyli config oluşturucu,qpython hazır openvpn config kodları
Turkcell Paketsiz Proxy Tarayıp Otomatik Config Yapma Turkcell Paketsiz Proxy Tarayıp Otomatik Config Yapma Reviewed by Metin Bedir on 22:55:00 Rating: 5

8 yorum:

 1. ZPN YE ALDIM BEN AMA PIA YA UYELIK NASIL ALACAGIZ

  YanıtlaSil
 2. Video cekseniz cok iyi olur

  YanıtlaSil
 3. hocam kodu ekledim yönlendirme olmadı yapamadım baya bişeyler cıktı karşıma

  YanıtlaSil
 4. Aynn video ceksen cok iyi olur

  YanıtlaSil
 5. hata alıyorum
  avea ya göre düzenlemek istedim turk"+"cell kısmına turk"+"telekom yaparak çalıştırmayı denedim fakat invalid syntax hatası alıyorum

  YanıtlaSil

Yorum Kuralları

1. Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.

2. Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.

Blogger tarafından desteklenmektedir.